معرفی وبلاگ
آشنائی با آفریدگارجهان درقران
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4341
تعداد نوشته ها : 8
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
لوح محفوظ يا كتاب مبين همان علم خداوند است كه بعنوان سميع عالم به همه مسموعات  وبعنوان بصير عالم به همه مبصرات وبه عنوان حكيم عالم به همه روشها وشناختهاي عقلي وغير عقلي است  تغييرات حاصله درهستي كه بعلت سنتهاي الهي يا تحولات ناشي از شرايط بوجود ميايد در لوح محو واثبات قرار دارند وموارد حتمي در لوح محفوظ

 بداء-يعني تغيير درقضاي الهي ايا اين امر بمعناي عدم اگاهي خداوند است؟ خير چون او همان تغيير را ازقبل ميدانست ومصلحتي در كار بوده است برخي معتقدند كه بداء همان نسخ دراحكام است  بعضي معتقد به لوح محفوظ لوح محو واثبات اندو برخي مراتب هستي را در7مراتب ميدانند مشيت-اراده-قدر- قضا-اذن-كتاب واجل كه براي تحقق امري طي مراتب لازم است اجل نيز حتمي ومشروط است(360 تا377)


دسته ها :
1390/5/18 5:29 بعد از ظهر
X