معرفی وبلاگ
آشنائی با آفریدگارجهان درقران
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4343
تعداد نوشته ها : 8
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
علمي است كه جز ذات احديت كسي از ان اگاهي ندارد قران كريم علم غيب را به پنج مورد محصور نموده است

1-زمان قيامت 2- زمان نزول باران 3-اگاهي از انچه در رحم است 4- فرداي انسان 5- محل مرگ انسان  ايات را مرور ميكنيم. 63احزاب- 34لقمان – 12فاطر- 8رعد

علم غيب وعلم بداء خاص خداوند است(657تا660)

علم غيب سه نوع است 1-خاص خداوند(ايات59انعام-20يونس-67نمل)علم مخزون يامكنون

2-خاص انبيا واوليا كه درصورت مصلحت خداوند دراختيار انان قرار ميدهد

3- معلوماتي كه برخي از ان اگاهند ولي نوعا مردم انرا نميدانند

حضور خدا درعرش اينست كه استوا با علي جنبه تسلط وغلبه دارد يعني خداوند برمركز قدرت هستي قراردارد(321تا330)

مراداز عرش علم خداوند است وحاملان خداوند حركت ندارد بلكه خالق حركت است اوبهمه چيز يكسان است او از هر رازي اگاه است. تعبير قران عرش فرشتگانند ودرقيامت 8نفر نوح ابراهيم موسي عيسي محمد علي حسن وحسين ميباشند.

مراد از كرسي قدرت خداوند است كه بر همه چيز فايق است

ومراد ازروح چيست؟ روح ازريح بمعناي باد است وتناسبي ميان انهاست اين مورد دردو جا بكار رفته است ادم وعيسي(302تا341)

دسته ها :
1390/5/18 5:30 بعد از ظهر
X